Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Δημοσιευμένα: 2019-10-15

Καραΐσκου, E. & Κουτρομάνος, Γ. (επιμ.). (2019). Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Αθήνα: Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Ηλεκτρονική έκδοση : Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Περιβάλλον και Βιοηθική

Χρήστος Σ. Ζερεφός

Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ στην Ελλάδα

Ευθυμία Χ. Ζησίμου, Ανδρέας Η. Νιώρας, Κωνσταντίνος Ι. Καλοβρέκτης

Η αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο του θεσμού της μαθητείας

Ιωσήφ Γεώρ. Φραγκούλης, Ευάγγελος Α. Ανάγνου

Το μάθημα της Πληροφορικής και η επίδοση των μαθητριών/ητών: απόψεις

Ευφροσύνη – Άλκηστη Παρασκευοπούλου – Κόλλια, Χρήστος-Απόστολος Μιχαλακόπουλος, Παναγιώτα Κοντού, Αγγελική Βογιατζόγλου

Δημόσιες επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας

Ελισάβετ Καραΐσκου, Παναγιώτης Πρόντζας, Ραφαηλία Καμενάκη

Χαρτογράφηση της επίδοσης των μαθητών της Γ’ Λυκείου στις Πανελλήνιες εξετάσεις

Βασίλειος Αποστολίδης, Κλεομένης Καλογερόπουλος, Αντιγόνη Φάκα, Χρίστος Χαλκιάς, Ανδρέας Τσάτσαρης, Αθανάσιος Βερδής

Innovation Policy in European Union: a supply chain perspective

Aikaterini Kokkinou, Christos Ladias, Efstratios Papanis, Panagiota Dionysopoulou

Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Τοπική Ανάπτυξη: Μια Μελέτη Περίπτωσης για την Ελληνική Οικονομία στην ΕΕ

Αικατερίνη Κοκκίνου, Γεώργιος Κορρές, Ευστράτιος Παπάνης, Μαρία Μιχαιλίδη, Χρίστος Λαδιάς

The Effect of R&D Expenditure on Innovation in the Regions of Greece

Αναστάσιος Καραθεόδωρος, Χρήστος Σταϊκούρας, Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς

Υπερφορητός Μίνι Υπολογιστής και Εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού

Νικόλαος Ι. Πετρόπουλος, Αθανάσιος Νικόλαος Καναπίτσας

Διερεύνηση Εθισμού στο Διαδίκτυο στη Λαμία

Ιωάννης Χονδρόπουλος, Θεανώ Υφαντή, Νικόλαος Χ. Ζυγούρης, Διονύσιος Βαβουγυιός, Γεώργιος Σταμούλης

Το προσωπικό των Ελληνικών Α.Ε.Ι. την εποχή των μνημονίων

Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου - Κόλλια

Banking supervision with the use of innovative statistical techniques

Vasileios Siakoulis, Anastasios Petropoulos, Evangelos Stavroulakis, Nikolaos Vlachogiannakis, Ioannis Tsikripis

Η επιχειρηματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: επιλογή δημιουργίας ή επιβίωσης;

Δημητριος Σκιαδας, Νικος Κουτσουπιάς, Σοφία Μπουτσιούκη

Οικιακό Σύστημα Υποβοήθησης πασχόντων από Άνοια

Ελένη Μπούμπα, Αργύρης Γκογκίδης, Ιωάννα Χαραλάμπου, Αργυρώ Νταλιάνη, Αθανάσιος Κακαρούντας