Περιφέρεια και θέματα ανταγωνισμού. Το παράδειγμα της Νάξου ως case study


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Επιτροπή Ανταγωνισμού ασφαλιστικά μέτρα περιορισμός διάθεσης Νάξος
ΝΙκόλαος Ε. Ζευγωλής
Περίληψη

Τα θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού, αν και απασχολούν τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα την ελληνική (οικονομική κυρίως) επικαιρότητα, αποτελούν ωστόσο ένα αντικείμενο που λόγω μάλλον του ειδικού χαρακτήρα του, δεν έχει τύχει ίσως στην Ελληνική Περιφέρεια της δέουσας προβολής. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρούμενη η υπ’ αρ. 653/2017 απόφαση της ΕΑ, αποτελώντας το βασικό case study για την παρούσα μελέτη, δίνει την αφορμή για διατύπωση απλών προτάσεων, που εφόσον υιοθετηθούν, θα οδηγήσουν διαμέσου της προτεινόμενης εκπαίδευσης στην ωφέλεια όχι μόνο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και των καταναλωτών εν γένει, επηρεάζοντας έτσι τελικά με τρόπο θετικό το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΝΙκόλαος Ε. Ζευγωλής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εισηγητής - Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού