Ανακοινώσεις

Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών της σειράς Συνεδρίων "Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία", του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας.

Δημοσίευση Πρακτικών του 3ου Συνεδρίου

2023-08-01

Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εισήγησή τους στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, διαμέσου της πλατφόρμας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Όλες οι εργασίες θα κριθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης.

Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου θα εκδοθούν ηλεκτρονικά διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/), όπως έγινε και με την έκδοση των πρακτικών του 1ου και 2ου Συνεδρίου (βλ. τα Πρακτικά στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek). 

Προκειμένουν οι υποβληθείσες προς δημοσίευση στα Πρακτικά εργασ΄ίες να προχωρήσουν στη διαδικασία κρίσης, πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο και τις σχετικές οδηγίες προς συγγραφείς τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστοτόπο του συνεδρίου:

https://www.inoek-conferences.gr/3o-diethnes-synedrio/dimosieusi-ergasion/

Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη των συγγραφέων, κάθε εργασία που υποβάλλεται προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing αποκλείεται από τη δυνατότητα δημοσίευσης σε άλλο επιστημονικό έντυπο.

3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Ελλάδα – Ευρώπη 2030: Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Θεσμοί και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

2023-08-01

https://www.inoek-conferences.gr/

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης 7-10 Σεπτεμβρίου 2023.

Συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνών που αφορούν οικονομικές διαστάσεις των πεδίων της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την Οικονομία.

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2018-02-08

Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία

28-29-30 Σεπτεμβρίου 2018 Λαμία

Οργάνωση:

  • Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης της Έρευνας & Καινοτομίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πληροφορίες για το συνέδριο (pdf)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2018-02-08

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις ερευνητικές εργασίες σας προς παρουσίαση στο 2o Πανελλήνιο Επιστημονικού Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο: Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία.