Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πρακτικών συνεδρίων της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ! Το eProceedings αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πρακτικών συνεδρίων, και διάθεσης έγκριτου περιεχομένου με όρους ανοικτής πρόσβασης, που αναδεικνύει τις δραστηριότητες των επιστημονικών φορέων και το έργο των Ελλήνων ερευνητών. 

Σειρές Συνεδρίων 18

Θεματικές Ενότητες
Υποκατηγορίες
Υποκατηγορίες
Υποκατηγορίες
Υποκατηγορίες
Υποκατηγορίες
Υποκατηγορίες
International Conference on Business and Economics

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ ΕΑΠ)

Πρακτικά Συνεδρίων

Research Centre for the Humanities

Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας

Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Proceedings of the Conference “Ensuring high quality in safeguarding Cultural Heritage - The vital importance of protecting the title and regulating the profession of Conservation-Restoration in Europe”

Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ)

On the occasion of the presence of the European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (E.C.C.O.) in Athens in 15-16 May 2022, the 1st European one-day conference on the protection of the Conservation-Restoration (CR) profession entitled “Ensuring high quality in safeguarding Cultural Heritage - The vital importance of protecting the title and regulating the profession of Conservation-Restoration in Europe” took place in 17 May 2022 at the Acropolis Museum. The conference is organized by the Association of Conservators-Restorers of Antiquities and Works of Art – Greece (ACAWA-GR) with the participation of the Directorate of Conservation Restoration of the Hellenic Ministry of Culture & Sports and E.C.C.O..


The aim of both the conference and the proceedings is to present the legal framework in different European countries, which are also members of E.C.C.O., for the protection of the title and the regulation of the CR profession. The main goal is to present different existing legislations and regulations at national level in order to identify the minimum requirements for the protection of the title and the profession at European level. Moreover, emphasis has been placed on identifying potential areas of improvement.

Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – ΕΤΠΕ

1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες

Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση

Πρακτικά 1ου Διεθνούς Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου "Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις- Αντιλήψεις- Σενάρια – Προοπτικές- Προτάσεις", 3-5 Ιουλ 2020
Διεθνές Συνέδριο για την Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες

University of Western Macedonia

Οι εκδόσεις της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες έχουν δύο στόχους: είτε να τεκμηριώσουν τις εικαστικές δράσεις που υλοποιούνται είτε να αποτελέσουν πρακτικά των ημερίδων και συνεδρίων που υλοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης έχουν ήδη εκδοθεί έξι τόμοι

International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies

Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegan

The Department of Cultural Technology and Communication (DCTC) of the University of the Aegean is located in Mytilene Island. Since 2000, it offers programs of undergraduate and postgraduate studies on Cultural Informatics and Communication, an innovative and dynamic field of research that has developed on a global scale. This field explores the multiple ways whereby making active use of New Technologies may support the study and promotion of culture, as well as the establishment of new cultural trends. The DCTC investigates, enriches and enhances the emerging knowledge base of Cultural Informatics in Greece, focusing on the research, design and production of Information and Communication Technologies (ICTs) tools for the enhancement and social use of cultural data, goods and services. In addition, the DCTC aims to train scientific personnel and practitioners who creatively combine digital cultural content production with information technologies and multimedia.
Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μαζί με τις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και Πολυτεχνείου Κρήτης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεργάστηκαν για το σκοπό μίας συλλογικής έκδοσης πρακτικών με σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στα θέματα παιδιού και χώρου, επιδιώκοντας τη δυναμική ώσμωση των πεδίων της παιδαγωγικής και του σχεδιασμού αλλά και τη μετασχηματιστική ταλάντωση θεωρίας και πράξης, θεωρητικών αναζητήσεων και πρακτικών εφαρμογών.

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Hellenic Scientific Institute Economics of Education & Lifelong Learning, of Research & In

Η θεματολογία των Συνεδρίων “Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία” καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία

Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Hellenic Network of Open and Distance Education

International Conference in Open and Distance Learning
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society

Hellenic Nuclear Physics Society (HNPS)

HNPS Advances in Nuclear Physics (Abbrev. HNPS Adv. Nucl. Phys.) is the official peer-reviewed Proceedings of the Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society (http://hnps.eu).

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Research Center of Psychophysiology and Education

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. H έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας στη χώρα μας. Η πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων βοηθά σημαντικά στη διάχυση της γνώσης. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση πρόσφατης βασικής όπως και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, όπως επίσης και ψυχιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολογίας και λογοθεραπείας. Επιπλέον κατά την διάρκεια του Συνεδρίου λαμβάνει χώρα η διατύπωση προτάσεων για το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τέλος παρουσιάζονται νέες ερευνητικές και παιδαγωγικές εμπειρίες από διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο της εκπαίδευσης.

Ετήσιο Συμπόσιο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (XAE) / Christian Archaeological Society (ChAE)

Το ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (Συμπόσιο ΧΑΕ) διεξάγεται ανελλιπώς από το 1981 την άνοιξη κάθε έτους με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόκειται για ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά όργανα, που παρέχει την δυνατότητα σε επιστήμονες και νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τα πορίσματα των ερευνών τους σε θέματα που άπτονται της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Το Συμπόσιο ΧΑΕ διαρκεί τρεις ημέρες, εκ των οποίων μία είναι αφιερωμένη σε ένα ειδικό επιστημονικό θέμα με εισηγήσεις εξειδικευμένων σε αυτό επιστημόνων τόσο του ελλαδικού όσο και του διεθνούς χώρου, κατόπιν πρόσκλησης της ΧΑΕ. Η τακτική διεξαγωγή του από το 1981 και η παρουσίαση πρωτότυπων ανακοινώσεων έχουν καθιερώσει το ετήσιο Συμπόσιο της ΧΑΕ ως μία από τις πιο καταξιωμένες επιστημονικές συναντήσεις μελετητών του βυζαντινού πολιτισμού. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων και ανακοινώσεων δημοσιεύονται κάθε χρόνο πριν από τη διεξαγωγή του Συμποσίου.
Envisioning the Future of Communication

University of Western Macedonia

Τα πρακτικά του συνεδρίου EFoC στοχεύουν να παρέχουν ένα φόρουμ για ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες για να μοιραστούν τις τελευταίες ερευνητικές τους προσπάθειες και να συζητήσουν τις προκλήσεις, τις τάσεις και τις ευκαιρίες του υπάρχοντος επικοινωνιακού τοπίου με κοινό στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Επικοινωνίας.

13o Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ)