Οι εκδόσεις της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες έχουν δύο στόχους: είτε να τεκμηριώσουν τις εικαστικές δράσεις που υλοποιούνται είτε να αποτελέσουν πρακτικά των ημερίδων και συνεδρίων που υλοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης έχουν ήδη εκδοθεί έξι τόμοι

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 5 (2015): Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2007-2014. Μια διαδικασία βίωσης του τοπίου. Διεθνές Συνέδριο για την Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες
Προβολή όλων των τευχών

Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες

Η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από το 2007 στην περιοχή των Πρεσπών. Η δράση έχει ως σκοπό να διοργανώνει στις Πρέσπες σε ετήσια βάση εικαστικές δράσεις που διερευνούν το τοπίο, την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικολογική διάσταση της περιοχής. Ταυτόχρονα η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες έχει ως στόχο να καθιερώσει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των διδασκόντων και φοιτητών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας ( (ΤΕΕΤ), της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της ευρύτερης ελληνικής, βαλκανικής και διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας.

Κάθε χρόνο αναπτύσσεται και μια θεματική που προκύπτει μέσα από την έρευνα του πεδίου. Οι θεματικές τα χρόνια ανάπτυξης της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες υπήρξαν: Παγκόσμια Τοπία/Global Landscapes (2009), Διευρυμένα/Απόλυτα Πεδία (2010), Πολιτικές Τοπογραφίες (2011), Πέρα από τα σύνορα/περιπατητές στα Σύνορα του στοχασμού (2012), Διαδικασίες Επιβίωσης (2013-2014), Οι Ροές των Πραγματικοτήτων/ Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης (2015-2016), Νοητά και Πραγματικά Μνημεία (2017-2018).

Διοργανωτής της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες είναι το 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής του ΤΕΕΤ. Συντονιστής της διαδικασίας είναι ο Γιάννης Ζιώγας, ζωγράφος, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΤΕΕΤ) υπεύθυνος του 1ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Τμήματος. 

Οι δράσεις της Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες έχουν παρουσιαστεί σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, ενώ έχουν εκδοθεί έξι τόμοι καταγραφής των εικαστικών δράσεων και συνεδρίων. Το 2014 η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες παρουσιάστηκε σε μια τετράμηνη έκθεση στο Κρατικό Μουσείο Θεσσαλονίκη. Το 2019 διοργανώθηκε στις Πρέσπες η εβδομαδιαία Διεθνής Συνάντηση/Συνέδριο Περιπατητικές Πρακτικές/Περιπατητική Τέχνη/ Περιπατητικά Σώματα που μετασχημάτισε την περιοχή σε ένα ανοικτό εργαστήριο ιδεών.

Κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε χρόνων της υλοποίησής της, συμμετείχαν στην Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες περισσότεροι από δύο χιλιάδες καλλιτέχνες, επιστήμονες, θεατές εισάγοντας τις Πρέσπες ως διεθνές κέντρο πολιτιστικών ανταλλαγών.  

 

http://visualmarch.eetf.uowm.gr/