Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η  Εικαστική Πορείας προς τις Πρέσπες εφαρμόζει τους νόμους που διέπουν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων