Σχετικά


Σε αυτόν το δικτυακό τόπο φιλοξενούνται τα περιοδικά που εκδίδονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων (ePublishing) του ΕΚΤ, σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ μπορείτε να βρείτε στην κεντρική πλατφόρμα της υπηρεσίας στο http://epublishing.ekt.gr.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας πατήστε εδώ.

Σειρές Συνεδρίων 19


13o Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ)

ACAWA-GR Conference Proceedings

Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ)


International Conference on Business and Economics

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ ΕΑΠ)

Πρακτικά Συνεδρίων

Research Centre for the Humanities


Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας

Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – ΕΤΠΕ


1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες

Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση


International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies

Department of Cultural Technology and Communication, University of the AeganAnnual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society

Hellenic Nuclear Physics Society (HNPS)


Ετήσιο Συμπόσιο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (XAE) / Christian Archaeological Society (ChAE)


Envisioning the Future of Communication

University of Western Macedonia