Σχετικά


Σε αυτόν το δικτυακό τόπο φιλοξενούνται τα περιοδικά που εκδίδονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων (ePublishing) του ΕΚΤ, σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ μπορείτε να βρείτε στην κεντρική πλατφόρμα της υπηρεσίας στο http://epublishing.ekt.gr.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας πατήστε εδώ.

Σειρές Συνεδρίων 14


Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας

Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – ΕΤΠΕ


1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες

Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση


International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies

Department of Cultural Technology and Communication, University of the AeganAnnual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society

Hellenic Nuclear Physics Society (HNPS)


Ετήσιο Συμπόσιο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (XAE) / Christian Archaeological Society (ChAE)


Πρακτικά Συνεδρίων

Research Centre for the Humanities