Η θεματολογία των Συνεδρίων “Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία” καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία

Ανακοινώσεις


Δημοσίευση Πρακτικών του 3ου Συνεδρίου

2023-08-01

Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εισήγησή τους στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, διαμέσου της πλατφόρμας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Όλες οι εργασίες θα κριθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης.

Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου θα εκδοθούν ηλεκτρονικά διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/), όπως έγινε και με την έκδοση των πρακτικών του 1ου και 2ου Συνεδρίου (βλ. τα Πρακτικά στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek). 

Προκειμένουν οι υποβληθείσες προς δημοσίευση στα Πρακτικά εργασ΄ίες να προχωρήσουν στη διαδικασία κρίσης, πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο και τις σχετικές οδηγίες προς συγγραφείς τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστοτόπο του συνεδρίου:

https://www.inoek-conferences.gr/3o-diethnes-synedrio/dimosieusi-ergasion/

Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη των συγγραφέων, κάθε εργασία που υποβάλλεται προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing αποκλείεται από τη δυνατότητα δημοσίευσης σε άλλο επιστημονικό έντυπο.

3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: Ελλάδα – Ευρώπη 2030: Εκπαίδευση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες, Θεσμοί και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

2023-08-01

https://www.inoek-conferences.gr/

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης 7-10 Σεπτεμβρίου 2023.

Συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης, & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνών που αφορούν οικονομικές διαστάσεις των πεδίων της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την Οικονομία.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 2 (2019): Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Δημοσιευμένα: 2019-10-15

Καραΐσκου, E. & Κουτρομάνος, Γ. (επιμ.). (2019). Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Αθήνα: Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Ηλεκτρονική έκδοση : Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Περιβάλλον και Βιοηθική

Χρήστος Σ. Ζερεφός

Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ στην Ελλάδα

Ευθυμία Χ. Ζησίμου, Ανδρέας Η. Νιώρας, Κωνσταντίνος Ι. Καλοβρέκτης

Η αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο του θεσμού της μαθητείας

Ιωσήφ Γεώρ. Φραγκούλης, Ευάγγελος Α. Ανάγνου

Το μάθημα της Πληροφορικής και η επίδοση των μαθητριών/ητών: απόψεις

Ευφροσύνη – Άλκηστη Παρασκευοπούλου – Κόλλια, Χρήστος-Απόστολος Μιχαλακόπουλος, Παναγιώτα Κοντού, Αγγελική Βογιατζόγλου

Δημόσιες επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση: η περίπτωση της Ελλάδας

Ελισάβετ Καραΐσκου, Παναγιώτης Πρόντζας, Ραφαηλία Καμενάκη

Χαρτογράφηση της επίδοσης των μαθητών της Γ’ Λυκείου στις Πανελλήνιες εξετάσεις

Βασίλειος Αποστολίδης, Κλεομένης Καλογερόπουλος, Αντιγόνη Φάκα, Χρίστος Χαλκιάς, Ανδρέας Τσάτσαρης, Αθανάσιος Βερδής

Innovation Policy in European Union: a supply chain perspective

Aikaterini Kokkinou, Christos Ladias, Efstratios Papanis, Panagiota Dionysopoulou

Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Τοπική Ανάπτυξη: Μια Μελέτη Περίπτωσης για την Ελληνική Οικονομία στην ΕΕ

Αικατερίνη Κοκκίνου, Γεώργιος Κορρές, Ευστράτιος Παπάνης, Μαρία Μιχαιλίδη, Χρίστος Λαδιάς

The Effect of R&D Expenditure on Innovation in the Regions of Greece

Αναστάσιος Καραθεόδωρος, Χρήστος Σταϊκούρας, Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς

Υπερφορητός Μίνι Υπολογιστής και Εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού

Νικόλαος Ι. Πετρόπουλος, Αθανάσιος Νικόλαος Καναπίτσας

Διερεύνηση Εθισμού στο Διαδίκτυο στη Λαμία

Ιωάννης Χονδρόπουλος, Θεανώ Υφαντή, Νικόλαος Χ. Ζυγούρης, Διονύσιος Βαβουγυιός, Γεώργιος Σταμούλης

Το προσωπικό των Ελληνικών Α.Ε.Ι. την εποχή των μνημονίων

Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου - Κόλλια

Banking supervision with the use of innovative statistical techniques

Vasileios Siakoulis, Anastasios Petropoulos, Evangelos Stavroulakis, Nikolaos Vlachogiannakis, Ioannis Tsikripis

Η επιχειρηματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: επιλογή δημιουργίας ή επιβίωσης;

Δημητριος Σκιαδας, Νικος Κουτσουπιάς, Σοφία Μπουτσιούκη

Οικιακό Σύστημα Υποβοήθησης πασχόντων από Άνοια

Ελένη Μπούμπα, Αργύρης Γκογκίδης, Ιωάννα Χαραλάμπου, Αργυρώ Νταλιάνη, Αθανάσιος Κακαρούντας


Προβολή όλων των τευχών