Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Η θεματολογία των Συνεδρίων καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:

  • Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, την Έρευνα και την Καινοτομία.
  • Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Παραγωγικότητα και Ποιότητα των Μονάδων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Αγορά Εργασίας.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Παραγωγικότητα, Οικονομική Μεγέθυνση - Ανάπτυξη και Διανομή Εισοδήματος.
  • Διαρροή Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπέρ-Εκπαίδευση, Υπό-Εκπαίδευση.
  • Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στα Συστήματα Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης. Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Αρχιτεκτονική των συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας, Καινοτομίας στην Ελλάδα.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα σε δύο κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Οι κριτές δεν γνωρίζουν τα ονόματα των συγγραφέων και αντίστροφα.

Συχνότητα δημοσίευσης

Το συνέδριο «Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία» διοργανώνεται κάθε δύο έτη.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Τα συγκεκριμένα πρακτικά παρέχουν άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό τους υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Προεδρείο 2ου Συνεδρίου

Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος

Ομότ. Kαθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης& Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας


Πετράκος Γεώργιος

Καθηγητής, πρ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιστημονική Επιτροπή 2ου Συνεδρίου

Συμπρόεδροι:

Μέργος Γεώργιος, Ομότ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Σταμούλης Γεώργιος, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Μέλη:

Carayannis Elias (George Washington Univ., U.S.A.), Delis Manthos (Montpellier Business School, French), Georgellis Yannis (Univ. of Kent, U.K.), Eliophotou-Menon Μαρία (Univ. of Cyprus, Cyprus), Englezos Peter (Univ. of British Columbia, Canada), Lange Thomas (Univ. of Middlesex London, U.K.), Mamatzakis Emmanouel (Univ. of Sussex, U.K.), Magkonis George (Univ. of Bradford, U.K.) Meyer Martin (Univ of Kent, U.K.), Papadopoulos Thanos, (Univ. of Kent, U.K.), Patrinos Harry Anthony (World Bank, Georgetown University, U.S.A.), Sakellariou Chris (Nanyang Technologigal Univ., Singapore), Tsekouras George (Univ. of Brighton, U.K.), Tsopanakis Andreas (Cardiff Univ., U.K.). Αγιομυργιανάκης Γεώργιος (Ε.Α.Π.), Αθανασίου Γρηγόριος (Παν. Κρήτης), Αμπελιώτης Κωνσταντίνος (Χαροκόπειο Παν.), Ανανίκας Λουκάς (Α.Π.Θ.), Αντωνίου Ιωάννης (Α.Π.Θ.), Αυγουλάς Χρήστος (Γ.Π.Α.), (Παν. Θεσσαλίας), Βαβουγυιός Διονύσιος (Παν Θεσσαλίας), Βελέντζας Κωνσταντίνος (Παν. Μακεδονίας), Βές Σωτήριος (Α.Π.Θ.), Βλάμος Παναγιώτης (Ιόνιο Παν.), Βλιάμος Σπυρίδων (Ε.Κ.Π.Α.), Βούτσινος Γεώργιος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), Γιαννακόπουλος Νικόλαος (Παν. Πατρών), Γιαννόπουλος Αθανάσιος (Ε.Κ.Π.Α.), Γκαντζιάς Γεώργιος (Ε.Α.Π.), Γκιόκας Δημήτριος (Ε.Κ.Π.Α.), Γρηγορόπουλος Γρηγόρης (Ε.Μ.Π.), Δημόπουλος Γεώργιος (Ο.Π.Α.), Δονάτος Γεώργιος (Ε.K.Π.Α.), Επίσκοπος Αθανάσιος (Ο.Π.Α.), Θάνος Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας), Ιωαννίδης Γεώργιος (Παν. Πατρών), Θεοδωροπούλου Ελένη (Χαροκόπειο Παν.), Ιωακειμίδου Μαριλού (Παν. Πελοποννήσου), Καζάκος Παναγιώτης (Ε.Κ.Π.Α.), Κάλλος Γεώργιος (Ε.Κ.Π.Α.), Καλδής Παναγιώτης (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), Καραδήμας Δημήτριος (Ε.Κ.Π.Α.), Κιτσοπανίδης Γεώργιος (Α.Π.Θ.), Κορρές Γεώργιος (Παν. Αιγαίου), Κουτσουπιάς Νικόλαος (Παν. Μακεδονίας), Λαδιάς Χρήστος (Πάντειο Παν.), Λιανός Θεόδωρος (Ο.Π.Α.), Λιαργκόβας Παναγιώτης (Παν. Πελοποννήσου), Μαγουλάς Κωνσταντίνος (Ε.Μ.Π.), Μακρίδης Σοφοκλής (Παν. Πατρών) Μαριδάκη-Κασσωτάκη Αικατερίνη (Χαροκόπειο Παν.), Μπάλτας Γεώργιος (Ο.Π.Α.), Μπαλτάς Νικόλαος (Ο.Π.Α.), Μπλούκας Ιωάννης (Α.Π.Θ.), Μπουργανός Βασίλειος (Ι.Τ.Ε./ΙΕΧΜΗ), Παλάσκας Θεοδόσιος (Πάντειο Παν.), Παναγιωτάκος Δημοσθένης (Χαροκόπειο Παν.), Πανταζάκος Παναγιώτης (Ε.Κ.Π.Α.), Παπαγεωργίου Πέτρος (Παν. Πειραιώς), Παπαδογιάννης Ιωάννης (Α.Π.Θ.), Παπαναγιώτου Ευάγγελος (Α.Π.Θ.), Πλαγιανάκος Βασίλειος (Παν. Θεσσαλίας), Πρωτόγερος Νικόλαος (Παν. Μακεδονίας), Ράπτης Ευάγγελος (Ε.Κ.Π.Α.), Σαμπράκος Ευάγγελος (Παν. Πειραιώς), Σκλιάς Παντελής (Παν. Πελοποννήσου), Σκούρας Ζαχαρίας (Α.Π.Θ.), Σούλιος Γεώργιος (Α.Π.Θ.), Σταϊκούρας Παναγιώτης (Παν. Πειραιώς), Σταϊκούρας Χρήστος (Ο.Π.Α.), Στοφόρος Νικόλαος (Γ.Π.Α.), Τζαβαλής Ηλίας (Ο.Π.Α.), Τσακλόγλου Παναγιώτης (Ο.Π.Α.), Τσανάκας Παναγιώτης (Ε.Μ.Π.), Τσεκούρας Κωνσταντίνος (Παν. Πατρών), Τσουροπλής Αθανάσιος (Ι.Ι.Ε. Ακ. Αθηνών), Υφαντής Κώνσταντίνος (Πάντειο Παν.), Υφαντόπουλος Ιωάννης (Ε.Κ.Π.Α.), Χατζηδήμα Σταματίνα (Παν. Πειραιώς), Χατζηεμανουήλ Χρήστος (Παν. Πειραιώς), Χιόνης Διονύσιος (Δημοκρίτειο Παν. Θράκης), Χονδρογιάννης Γεώργιος (Χαροκόπειο Παν., Τράπεζα της Ελλάδος).

Οργανωτική Επιτροπή 2ου Συνεδρίου

Συμπρόεδροι:

Λελεδάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής Ο.Π.Α., Αντιπρόεδρος ΙΝ.Ο.ΕΚ.

Κακαρούντας Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας 

Μέλη:

Αναστασίου Ντ. (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας), Αναστασίου Σοφία (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου), Θάνος Αθανάσιος (PhD, Ιδιωτικός Τομέας), Καναπίτσας Αθανάσιος (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας), Κατηχωρίτης Στέργιος (PhD, Ιδιωτικός Τομέας), Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος (PhD, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Λαλλάς Ευθύμιος (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας), Μπαλωμένος Παναγιώτης (PhD, Ιδιωτικός Τομέας), Σταχτέας Χαράλαμπος (PhD, Σύμβ. Δ.Ε.), Σολάκη Μελίνα (PhD, Δ.Ε.), Φούρλας Γεώργιος (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας).

1ο Συνέδριο

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή ( pdf )

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.