Πληροφορίες για Συγγραφείς

Ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε υποβολή στα συγκεκριμένα πρακτικά; Συνίσταται η αναθεώρηση της σελίδας Σχετικά με τα πρακτικά για τις πολιτικές της ενότητας των πρακτικών, καθώς και της σελίδας Κατευθυντήριες γραμμές συγγραφέα. Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό πριν από την υποβολή, ή σε περίπτωση που έχουν ήδη εγγραφεί μπορούν απλά να συνδεθούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία με τα 5 βήματα.