Δημοσίευση Πρακτικών του 3ου Συνεδρίου

2023-08-01

Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθεί η εισήγησή τους στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, διαμέσου της πλατφόρμας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Όλες οι εργασίες θα κριθούν με το σύστημα διπλής ανώνυμης κρίσης.

 Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου θα εκδοθούν ηλεκτρονικά διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/), όπως έγινε και με την έκδοση των πρακτικών του 1ου και 2ου Συνεδρίου (βλ. τα Πρακτικά στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek). 

Προκειμένουν οι υποβληθείσες προς δημοσίευση στα Πρακτικά εργασ΄ίες να προχωρήσουν στη διαδικασία κρίσης, πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο και τις σχετικές οδηγίες προς συγγραφείς τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστοτόπο του συνεδρίου:

https://www.inoek-conferences.gr/3o-diethnes-synedrio/dimosieusi-ergasion/

Επισημαίνεται ότι, με ευθύνη των συγγραφέων, κάθε εργασία που υποβάλλεται προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου διαμέσου της υπηρεσίας ePublishing αποκλείεται από τη δυνατότητα δημοσίευσης σε άλλο επιστημονικό έντυπο.