Ανακοινώσεις


1η Ανακοίνωση

2024-02-19

1η Ανακοίνωση για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία, Προκλήσεις, Δυσκολίες και Προοπτικές»