2η Ανακοίνωση

2024-04-19

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

σε συνεργασία με

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Τ.Ε.Π.Α.Ε, Π.Τ.Δ.Ε, & Τ.Ε.Φ.Α.Α) και την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

διοργανώνουν το:

 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία, Προκλήσεις, Δυσκολίες και Προοπτικές»

που θα διεξαχθεί:

στη Θεσσαλονίκη, 29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2024

στο:

ΚΕ.Δ.Ε.Α (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) Α.Π.Θ.

 

  Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: "Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία, Προκλήσεις, Δυσκολίες και Προοπτικές" είναι η εμβάθυνση του διαλόγου που αφορά στη συνεργασία του σχολικού συστήματος με τις οικογένειες μαθητών/τριών και τις αντίστοιχες δομές στην κοινότητα. Πρόκειται για μια συνεργασία πολυφωνική που σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί ικανοποιητικά για την προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. Ορισμένες φορές, ωστόσο, συνοδεύεται από παρερμηνείες και παρανοήσεις ως προς το περιεχόμενο και τις σχεσιακές πρακτικές των συμμετεχόντων μελών. Το συνέδριο συμβάλει στην πιθανή αμφισβήτηση κυρίαρχων αναποτελεσματικών παραδοχών για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο και την ευθύνη του σχολείου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της συνεργασίας και αναδεικνύοντας την κομβική θέση του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το συνέδριο με θέμα: "Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα: Συνεργασία, Προκλήσεις, Δυσκολίες και Προοπτικές" αφορά, ουσιαστικά, μια πρόσκληση της σχολικής κοινότητας ως ενεργητικού και υπεύθυνου θεσμικού φορέα δράσης για την παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων, επαρκών στρατηγικών και βιωματικών εργαστηρίων που πραγματεύονται καίρια και σύγχρονα ζητήματα συνεργασιών.

 

Στόχοι του Συνεδρίου
 • Καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασιών: Να δημιουργήσει ένα φόρουμ για εντατική συζήτηση σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Κατανόηση του ρόλου της κοινότητας: Εμβάθυνση στο πώς η ευρύτερη κοινότητα μπορεί να δρα ως σύμμαχος στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ενδυνάμωση των παιδιών.
 • Παρουσίαση καλών εθνικών και διεθνών πρακτικών σε θέματα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινότητας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων συνεργασίας: Ενδυνάμωση συνεργατικών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικών φορέων της κοινότητας.
 • Βιωματική αλληλεπίδραση: Βιωματικά εργαστήρια που επιτρέπουν την ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων, συναισθηματικών και γνωστικών μοτίβων αλληλεπίδρασης .
 • Υποστήριξη του παιδιού: έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση του σχολικού συστήματος, με τα παιδιά και τους νέους ως ενεργητικούς φορείς δράσης και στήριξης.
 • Επιμόρφωση και ενημέρωση: Στήριξη εκπαιδευτικών, γονέων και εμπλεκόμενων φορέων για την απόκτηση ενεργητικών δεξιοτήτων προαγωγής της συνεργασίας.
 • Προσαρμογή πολιτικών: Προτάσεις για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών ώστε να προάγουν τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος στο σχολικό πλαίσιο για τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους με λειτουργικούς τρόπους.

 

Κύριες Θεματικές Ενότητες
 1. Παγκοσμιοποίηση, Οικογένεια και Εκπαίδευση: Πώς τα διεθνή πρότυπα επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες και την εκπαίδευση.
 2. Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση: Η επίδραση της τεχνολογίας -συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης- στη σχέση σχολείου-οικογένειας.
 3. Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση: Η σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στη σχολική κοινότητα και πώς τα σχολεία μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολιτισμική ποικιλομορφία, προωθώντας την αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων.
 4. Επαγγελματική Ανάπτυξη και Δια Βίου Μάθηση : Η σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της σύνδεσης σχολείου-οικογένειας.
 5. Το Σχολείο ως Κέντρο Κοινότητας: Η λειτουργία των σχολείων ως κοινοτικών κέντρων στήριξης των μελών της κοινότητας.
 6. Κοινοτικές Στρατηγικές Ενεργοποίησης: Η δημιουργία στρατηγικών που ενισχύουν την ενεργοποίηση της κοινότητας στην εκπαίδευση.
 7. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις Διδασκαλίας: Πώς διαφορετικές διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι μπορούν να ενισχύσουν τη σχέση σχολείου-οικογένειας.
 8. Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση: Ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο σχολικό πλαίσιο. .
 9. Συνεργασία Σχολείου με Τοπικές Αρχές: Ο ρόλος της τοπικής διακυβέρνησης στην υποστήριξη της εκπαίδευσης.
 10. Εκπαίδευση για τον περιορισμό της βίας: Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων, στη μείωση της βίας στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα και στη διαμόρφωση μιας ειρηνικής κοινωνίας.
 11. Ευημερία σχολικής κοινότητας: Ευημερία μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών και γονέων.
 12. Εκπαίδευση και οικολογία: Η σημασία της εκπαίδευσης για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 13. Εκπαίδευση και τέχνη: Πώς οι διάφορες μορφές τέχνης (μουσική, ζωγραφική, θέατρο κ.α.) επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη σχέση σχολείου-οικογένειας.
 14. Ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων: Πώς η ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά μπορεί να επηρεάσει τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και τις ζωές μας.
 15. Το σημερινό ενταξιακό/ συμπεριληπτικό σχολείο: Το σχολείο που φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο, το χρώμα, την προέλευση και το θρήσκευμά τους.

 

Συμμετοχή

 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Γονείς και κηδεμόνες
 • Μέλη των τοπικών κοινοτήτων
 • Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Ερευνητές/τριες της Εκπαίδευσης
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες ΑΕΙ και ΤΕΙ

 

Υποβολή Εργασιών

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν (μέσω της πλατφόρμας του ΕΚΤ) πλήρη άρθρα-εισηγήσεις, εργαστηριακές παρουσιάσεις, Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις, Προτάσεις για Βιωματικά Εργαστήρια σχετικά με τις Θεματικές Ενότητές του. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Προφορικές ανακοινώσεις: Αφορούν ολοκληρωμένες και πρωτότυπες εργασίες (π.χ. έρευνα πεδίου, βιβλιογραφική ανασκόπηση).
 2. Βιωματικά εργαστήρια: Αφορούν σε προτάσεις υλοποίησης βιωματικών εργαστήριων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες και παιδιά. Η προτεινόμενη διάρκεια των εργαστηρίων είναι 60 με 90 λεπτά.
 3. Αναρτημένες ανακοινώσεις: Αφορούν στη συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου σύντομου σώματος κειμένου οι οποίες θα παρουσιάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου.
 4. Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας: Αφορούν προτάσεις συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας/forum με θεματολογία συναφή με τις ενότητες του συνεδρίου. Η προτεινόμενη διάρκεια των συζητήσεων είναι 60 με 90 λεπτά.
  Σημαντικές Οδηγίες

Σε αυτήν τη φάση, μέχρι τις 25 Μαΐου 2024, υποβάλλονται μόνο περιλήψεις αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΚΤ.

 1. Η περίληψη κάθε τύπου ανακοίνωσης (250-300 λέξεις) θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή περιεχομένου:
  • Εισαγωγή – Σκοπός όπου γίνεται αναφορά σε θεματική του Συνεδρίου
  • Μεθοδολογία
  • Αποτελέσματα και βασικά συμπεράσματα
  • Πιθανή πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων
 2. Οι περιλήψεις θα υποβληθούν σε διαδικασία διπλής ανώνυμης κρίσης (peerreview).
 3. Μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, θα δοθεί η δυνατότητα οι προφορικές ανακοινώσεις, οι αναρτημένες ανακοινώσεις και τα βιωματικά εργαστήρια να διαμορφωθούν ως άρθρα και να δημοσιευτούν στα πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN/ISSN).

Σε επόμενη ανακοίνωση θα αναρτηθούν οδηγίες και πρότυπα εργασιών προκειμένου να κριθούν για να δημοσιευθούν στα πρακτικά.

 

Σημαντικές ημερομηνίες

21 Δεκεμβρίου 2023

1η Ανακοίνωση του Συνεδρίου

5 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση επιλογής κριτών

19 Απριλίου 2024

2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου

15 Μαΐου 2024

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης για κριτές

10 Ιουνίου 2024

Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών

30 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων (με τα σχόλια των κριτών)

20 Σεπτεμβρίου 2024

Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών

1 Οκτωβρίου 2024

Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών(με τα σχόλια-διορθώσεις των κριτών)

15 Οκτωβρίου  2024

Υποβολή εργασιών με τα σχόλια -διορθώσεις

25 Οκτωβρίου 2024

Τελικές εισηγήσεις (πρωτότυπες και μη δημοσιευμένες)

15 Νοεμβρίου 2024

Ανακοίνωση τελικού προγράμματος του Συνεδρίου

29-30/11 και 1/12/2024

Διεξαγωγή του Συνεδρίου

  

Επιστημονική επιτροπή

Ευκαρπίδης Πολυχρόνης

Γωνίδα Ελευθερία

Κελεσίδης Ευάγγελος

Κόπτσης Αλέξανδρος

Μιχαλοπούλου Λητώ-Ελένη

Μπαμπλέκου Ζωή

Μπίκος Κωνσταντίνος

Μπίμπου Άννα

Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος

 

Οργανωτική επιτροπή

Αδαμίδου Χριστίνα

Αμανατίδης Νικόλαος

Αναγνωστοπούλου Μαρία

Βαλσαμίδου Πασχαλίνα

Βασιλειάδης Κωνσταντίνος

Γκουβατζή Αναστασία

Γωνίδα Ελευθερία

Δούβλη Γεωργία

Καρολίδου Σωτηρία

Κελεσίδης Ευάγγελος

Κλιάπης Πέτρος

Κολιπέτρη Ζωή

Κόπτσης Αλέξανδρος

Λαλιώτη Κατερίνα

Μιχαλοπούλου Λητώ-Ελένη

Μπασματζίδης Γεώργιος

Μπίκος Κωνσταντίνος

Μπίμπου Άννα

Ξανθίδου Πηνελόπη

Πατεράκης Αριστείδης

Σαμαρά Σωτηρία

Σιδηρόπουλος Δημήτριος

Σταγιόπουλος Πέτρος

Τέλη Αφροδίτη

Τόλη Θεοδώρα

Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος

Χαλκιάς Γεώργιος

Χατζηγεωργιάδου Σοφία

  Επικοινωνία - Υποστήριξη

Χωματίδου Σοφία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310954156

e-mail: [email protected]
web: https://www.sxoleio.eisodos.com

Υποβολή αίτησης για κριτές: https://tinyurl.com/4z84jukt

Υποβολή εργασιών: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/pansynschool

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή