Το ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (Συμπόσιο ΧΑΕ) διεξάγεται ανελλιπώς από το 1981 την άνοιξη κάθε έτους με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόκειται για ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά όργανα, που παρέχει την δυνατότητα σε επιστήμονες και νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τα πορίσματα των ερευνών τους σε θέματα που άπτονται της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Το Συμπόσιο ΧΑΕ διαρκεί τρεις ημέρες, εκ των οποίων μία είναι αφιερωμένη σε ένα ειδικό επιστημονικό θέμα με εισηγήσεις εξειδικευμένων σε αυτό επιστημόνων τόσο του ελλαδικού όσο και του διεθνούς χώρου, κατόπιν πρόσκλησης της ΧΑΕ. Η τακτική διεξαγωγή του από το 1981 και η παρουσίαση πρωτότυπων ανακοινώσεων έχουν καθιερώσει το ετήσιο Συμπόσιο της ΧΑΕ ως μία από τις πιο καταξιωμένες επιστημονικές συναντήσεις μελετητών του βυζαντινού πολιτισμού. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων και ανακοινώσεων δημοσιεύονται κάθε χρόνο πριν από τη διεξαγωγή του Συμποσίου.

Ανακοινώσεις


41ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2022-01-16

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ανακοινώνει τη διενέργεια του 41ου Συμποσίου της ΧΑΕ που θα πραγματοποιηθεί από 27 έως και 29 Μαΐου 2022 στην Αθήνα, ευχόμαστε με φυσική παρουσία.

ΑΝΑΒΟΛΗ του 40ού Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2020-04-06

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας στην τελευταία δια περιφοράς συνεδρίασή του (30.03.2020) αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής του 40ού Συμποσίου της ΧΑΕ (22-24 Μαΐου 2020) λόγω των έκτακτων συνθηκών τις οποίες βιώνουμε και μέσα στο γενικότερο πνεύμα των μέτρων που λαμβάνονται για την παρεμπόδιση διασποράς του ιού.

Πρόσκληση για την υποβολή ανακοινώσεων στο 40ό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2019-10-08

Εκ μέρους του Διοικητικού́ Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 40ού Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 22-24 Μαΐου 2020. 

Το ειδικό θέμα ημερίδας του 40ού Συμποσίου της ΧΑΕ είναι: «Η βυζαντινή προσωπογραφία μέσα από τα αρχαιολογικά τεκμήρια, τα έργα τέχνης και τις επιγραφικές μαρτυρίες (4ος –15ος αιώνας)»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για την υποβολή των ανακοινώσεών τους στην εγκύκλιο της ΧΑΕ για το 40ό Συμπόσιο.

Λήξη προθεσμίας υποβολής: Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020.

To ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τώρα στο Διαδίκτυο!

2016-05-17

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης του προγράμματος και των περιλήψεων του ετήσιου Συμποσίου (ΣυμπόσιοΧΑΕ), προσφέροντας στους ερευνητές και το ευρύτερο κοινό, παράλληλα με την έντυπη έκδοση, εύκολη και ανοικτή πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, στο περιεχόμενο όλων των παλαιοτέρων τευχών του Συμποσίου. Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 

Εγγραφείτε ως χρήστες εδώ για να ενημερώνεστε σχετικά με το Συμπόσιο της ΧΑΕ.

Τρέχον τεύχος


2016: Τριακοστό 'Eκτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Δημοσιευμένα: 2017-10-13

ISSN 2241-8695. Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων. Ειδικό επιστημονικό θέμα: Το προσκύνημα στο βυζαντινό κόσμο: αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες. Αθήνα, 20, 21 και 22 Μαΐου 2016. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22. Οργανωτική Επιτροπή: Όλγα Βάσση, Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Αγγελική Κατσιώτη, Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΑ,  Αθήνα 2016.


Προβολή όλων των τευχών