2016: Τριακοστό 'Eκτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Δημοσιευμένα: 2017-10-13

ISSN 2241-8695. Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων. Ειδικό επιστημονικό θέμα: Το προσκύνημα στο βυζαντινό κόσμο: αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες. Αθήνα, 20, 21 και 22 Μαΐου 2016. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22. Οργανωτική Επιτροπή: Όλγα Βάσση, Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Αγγελική Κατσιώτη, Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΒΙΒΛΙΟΤΕΧΝΙΑ,  Αθήνα 2016.