Πληροφορίες για Υπευθύνους βιβλιοθηκών

Ενθαρρύνουμε τους βιβλιοθηκονόμους να συμπεριλάβουν το Ετήσιο Συμπόσιο της ΧΑΕ στον κατάλογο των ηλεκτρονικών πρακτικών συμποσίων-συνεδρίων της βιβλιοθήκης τους. Το περιεχόμενο όλων των τευχών του Ετήσιου Συμποσίου της ΧΑΕ διατίθεται με όρους ανοικτής πρόσβασης, προκειμένου το προσωπικό και οι σπουδαστές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να τα χρησιμοποιούν ελεύθερα για τους ερευνητικούς τους σκοπούς (βλ. σχετικά το πεδίο Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης).