Ανακοινώσεις

42ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2022-10-04

Αθήνα, 5-7 Μαΐου 2023

Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών-περιλήψεων: Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή:
Ιωάννα Μπίθα (πρόεδρος), Γιώργος Πάλλης (γενικός γραμματέας), Δημήτρης Αθανασούλης (υπεύθυνος Ημερίδας), Μαρία Καζανάκη-Λάππα (ταμίας), Τάσος Αντωνάρας, Κλήμης Ασλανίδης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ανακοινώνει τη διενέργεια του 42ου Συμποσίου της ΧΑΕ που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως και 7 Μαΐου 2023 στην Αθήνα, με φυσική παρουσία. Ακολουθούν πληροφορίες για το ειδικό θέμα της Ημερίδας και για τη συμμετοχή στο Συμπόσιο:

Ειδικό θέμα της Ημερίδας του 42ου Συμποσίου της ΧΑΕ (2023)

"Βυζάντιο και πόλεμος"

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία αποφάσισε το ειδικό επιστημονικό θέμα που θα απασχολήσει την μία από τις ημέρες του 42ου Συμποσίου της (Αθήνα, Μάιος 2023), να αφορά τα υλικά τεκμήρια που σχετίζονται με τον πόλεμο και την άμυνα στην επικράτεια του Βυζαντίου.

Πρόσκληση για την υποβολή ανακοινώσεων στο 40ό Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2019-10-08

Εκ μέρους του Διοικητικού́ Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 40ού Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 22-24 Μαΐου 2020. 

Το ειδικό θέμα ημερίδας του 40ού Συμποσίου της ΧΑΕ είναι: «Η βυζαντινή προσωπογραφία μέσα από τα αρχαιολογικά τεκμήρια, τα έργα τέχνης και τις επιγραφικές μαρτυρίες (4ος –15ος αιώνας)»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για την υποβολή των ανακοινώσεών τους στην εγκύκλιο της ΧΑΕ για το 40ό Συμπόσιο.

Λήξη προθεσμίας υποβολής: Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020.

To ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τώρα στο Διαδίκτυο!

2016-05-17

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης του προγράμματος και των περιλήψεων του ετήσιου Συμποσίου (ΣυμπόσιοΧΑΕ), προσφέροντας στους ερευνητές και το ευρύτερο κοινό, παράλληλα με την έντυπη έκδοση, εύκολη και ανοικτή πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, στο περιεχόμενο όλων των παλαιοτέρων τευχών του Συμποσίου. Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 

Εγγραφείτε ως χρήστες εδώ για να ενημερώνεστε σχετικά με το Συμπόσιο της ΧΑΕ.