Συντακτική ομάδα

Διοικητικό Συμβούλιο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2015-2018

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη (Sophia Kalopissi-Verti), Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

δρ Δημήτρης Χρίστου Αθανασούλης, Υπουργείο Πολιτισμού Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Greece

Μαρία Παναγιωτίδη (Maria Panayotidi), Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

mrs Angeliki Katsioti

Αναστάσιος Αντωνάρας, Υπουργείο Πολιτισμού

Ὁλγα Ελευθέριος Βάσση, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Greece

Σταύρος Βασιλείου Μαμαλούκος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Greece

Κα Ιωάννα Παναγιώτης Μπίθα, Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών, Greece

Διευθυντές έκδοσης

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη (Sophia Kalopissi-Verti), Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαρία Παναγιωτίδη (Maria Panayotidi), Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμελητές έκδοσης

Ὁλγα Ελευθέριος Βάσση, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Greece

Σοφία Καλοπίση-Βέρτη (Sophia Kalopissi-Verti), Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

mrs Angeliki Katsioti

Μαρία Παναγιωτίδη (Maria Panayotidi), Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαχειριστές Ηλεκτρονικής Έκδοσης

Άννα Τακούμη (Anna Takoumi), Υπ. Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Κέλλυ Τασσογιαννοπούλου (Kelly Tassogiannopoulou), Υπ. Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece