Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γραμματεία της ΧΑΕ (Secretary of ChAE)
Τηλέφωνο +30 213 213 9556

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γραμματεία της ΧΑΕ (Secretary of ChAE)
Τηλέφωνο +30 213 213 9556