| More
Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Το Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας (ΣυμπόσιοΧΑΕ) διεξάγεται σε ετήσια βάση την άνοιξη με παράλληλη έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και ανακοινώσεων. Οι ανακοινώσεις που παρουσιάζονται στο συμπόσιο είναι πρωτότυπες και αποτελούν ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη με θέματα που άπτονται της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής με την μορφή αναρτημένης πινακίδας, κυρίως για όσους σκοπεύουν να παρουσιάσουν εργασίες που αφορούν σε ανασκαφές, σε αναστηλωτικά έργα και σε συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων. Κατά την διάρκεια του τριήμερου συμποσίου, μία ημέρα είναι αφιερωμένη σε ειδικό επιστημονικό θέμα και περιλαμβάνει σχετικές εισηγήσεις και ανακοινώσεις. Η γλώσσα του συμποσίου είναι η ελληνική. Ξένοι προσκεκλημένοι μπορούν να καταθέσουν την περίληψη και να μιλήσουν στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. 

Παράλληλα με την έντυπη έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων του Συμποσίου της ΧΑΕ, το περιεχόμενο όλων των παλαιοτέρων τευχών διατίθεται ηλεκτρονικά στο αναγνωστικό κοινό με όρους ανοιχτής πρόσβασης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το οποίο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανωτικά ζητήματα της έκδοσης, παρέχει την υποδομή και την τεχνική υποστήριξη και φιλοξενεί την ηλεκτρονική μορφή των εντύπων.

 

Πολιτικές ενότητας

Πρώτες σελίδες

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Τελευταίες σελίδες

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις στο Ετήσιο Συμπόσιο της ΧΑΕ αξιολογούνται ως προς το αντικείμενό τους, τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα και τη συνάφειά τους με τη παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα γίνονται δεκτές ανακοινώσεις των οποίων το περιεχόμενο αναφέρεται σε μνημεία νεώτερα του 1830. Αποκλείεται η περίπτωση της συμμετοχής με δύο ανακοινώσεις, ακόμη κι αν η μία από αυτές είναι σε συνεργασία με άλλον ομιλητή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας επιφυλλάσσεται να προτείνει αλλαγές ή να αποκλείσει περιλήψεις ανακοινώσεων οι οποίες:

α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη,

β) κατατίθενται εκπρόθεσμα,

γ) δεν άπτονται των πεδίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης,

δ) περιλαμβάνουν προσωπικές επιθέσεις. 

 

 

Συχνότητα δημοσίευσης

Το Συμπόσιο της ΧΑΕ διεξάγεται την άνοιξη κάθε έτους με παράλληλη έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων των συμμετεχόντων. Στον παρόντα ιστότοπο κάθε τεύχος του Συμποσίου δημοσιεύεται ως μεμονωμένο τεκμήριο σε μορφή PDF και συνοδεύεται από σύντομες πληροφορίες που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής του συμποσίου, την οργανωτική επιτροπή, τον χρόνο έκδοσης του εντύπου και το όνομα του τυπογραφείου.

 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Ο ιστότοπος του Ετήσιου Συμποσίου της ΧΑΕ παρέχει άμεση, ανοικτή πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών εκδόσεων του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και ανακοινώσεων των Συμποσίων, προκειμένου να υποστηριχθεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας διαθέσιμα και ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

 

Αρχειοθέτηση

Το Συμπόσιο της ΧΑΕ χρησιμοποιεί το σύστημα LOCKSS που δημιουργεί ένα κατανεμημένο δίκτυο αρχειοθέτησης μεταξύ των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν σε αυτό για τη δημιουργία μόνιμων αντιγράφων του περιοδικού με στόχο τη διατήρησή του και την ανάκτησή του, εάν αυτό χρειάζεται. Περισσότερα για το LOCKSS

 

Συνεργάτες για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του Συμποσίου

Εκ μέρους της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας: τη γενική επιμέλεια είχαν οι Σοφία Καλοπίση-Βέρτη και Μαρία Παναγιωτίδη, Ομότιμες Καθηγήτριες Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι Άννα Τακούμη και Κέλλυ Τασσογιαννοπούλου, Υπ. Διδάκτορες Πανεπιστημίου Αθηνών αποτύπωσαν τα μεταδεδομένα και προσέφεραν διαχειριστική υποστήριξη.

Εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: Την ευθύνη του έργου και τη γενική επιμέλεια είχε η Εύη Σαχίνη. Η Βικτωρία Τσουκαλά συντόνισε τις εργασίες.

 

Εικόνα κεφαλίδας

Από λειτουργικό κώδικα του 17ου αι. της Συλλογής της ΧΑΕ [ΧΑΕ 85 (6485), σήμερα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, αρ. ΒΧΜ 01621], φ. 1β και 2α.