Κοινωνικές Καινοτομίες, Επιχειρηματικότητα και δίκτυα σε αγροτικές περιοχές. Σύνθετα προβλήματα και ευκαρίες κοινοτικής διακυβέρνησης του αγροτικού χώρου


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνικές Καινοτομίες Επιχειρηματικότητα δίκτυα κοινοτική διακυβέρνηση
Γεώργιος Τσομπάνογλου
Λάζαρος Δούρβος
Περίληψη

Η διαρκής έμφαση σε υποτιθέμενη μελλοντική οικονομική μεγέθυνση έχει στην πράξη αφήσει πολλές κοινότητες στο περιθώριο, την φτώχεια και την εξαθλίωση. Οι κοινωνίες λοιπόν που έβαλαν και βάζουν στο επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, χρησιμοποιούν την κοινότητα ως μοχλό ανάπτυξης αξιοποιώντας το πολιτιστικό και κοινωνικό της κεφάλαιο, διαθέτουν τους πιο επιτυχημένους ρυθμούς κοινωνικής ανάπτυξης.  Ανεξάρτητα από τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα επιλεχθούν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, το κομβικό σημείο είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εκάστοτε περιοχής και τόπου.

Στην περίπτωση της Ανάβρας Μαγνησίας, μέσα από το μοντέλο της κοινωνικής και κοινοτικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας η κοινότητα αυτή αναγεννήθηκε. Το παράδειγμα έγινε δυνατό χάρις στην συνέργεια ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ της κοινότητας, η οποία ενισχύθηκε με την διαχειριστική γνώση (Τσουκαλάς ως Δήμαρχος) και της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΕΜΠ Καθ. Καραλή). Έτσι τέθηκε σε λειτουργία ένα πλαίσιο υλικό-τεχνικής εφαρμογής μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Ε.Μ. Π. με διοικητικό κέντρο τον δήμαρχο-κινητήρα (Τσουκαλά) που οργάνωσε τις βιώσιμες εφαρμογές τοπικής ανάπτυξης (κτηνοτροφία) στην κοινότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις