Ετήσιες Δαπάνες ανά μαθητή της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: H περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το έτος 2017.


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
δημόσιες ιδιωτικές δαπάνες Δ.Ε.
Στυλιανός Γρ. Μαργαρίτης
Δήμος Πάλλας
Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά την εξέλιξη των ετήσιων συνολικών δαπανών (ιδιωτικών και δημοσίων) ανά μαθητή, της Δημόσιας Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) στην Ελλάδα, στις αρχές του 21ου αιώνα και ειδικότερα ερευνά την κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, κατά το έτος 2017.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι:

i. η Ελλάδα ως προς τις ετήσιες δημόσιες δαπάνες για Δ.Ε. ανά μαθητή βρίσκεται χαμηλά και με μεταβαλλόμενη ετησίως θέση, μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Βρίσκεται υψηλά ως προς τις ιδιωτικές δαπάνες ανά μαθητή και άνω του μέσου όρου ως προς τις συνολικές ετήσιες δαπάνες ανά μαθητή.

ii. Στην ΠΕ Φθιώτιδας, το έτος 2017, η μέση τιμή  των ιδιωτικών δαπανών ανά μαθητή της κατώτερης Δ.Ε. (Γυμνάσιο) ήταν 2.147 € (ποσοστό 12,7% επί του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος), ενώ ανά μαθητή της ανώτερης Δ.Ε. (Λύκειο) ήταν 2.525 €(ποσοστό 12,5% επί του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος).

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Στυλιανός Γρ. Μαργαρίτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαθηματικός Δ.Ε. Φθιώτιδος