Ο καινοτόμος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στο ΣΔΕ σωφρονιστικού καταστήματος: Η περίπτωση του ΣΔΕ Δομοκού


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτής ευάλωτες ομάδες τεχνικές ανάγκες
Βασιλική Καπέλλου
Ελένη Χαλούλια
Περίληψη

Αφετηρία για την  εργασία αυτή στάθηκε η εμπειρία  των εκπαιδευτριών  ενηλίκων που κλήθηκαν  να διδάξουν  σε ΣΔΕ καταστήματος κράτησης. Οι φυλακισμένοι αποτελούν την πλέον «ευάλωτη» κοινωνικά ομάδα, αφού η φυλακή λειτουργεί ως χώρος κοινωνικού αποκλεισμού, παρά τις όποιες αντίθετες προθέσεις του νομοθέτη, και για τους έγκλειστους αλλά και τους αποφυλακισμένους . Έτσι ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει το ρόλο του εμψυχωτή-  διευκολυντή και συμβουλάτορα για μία τελεσφόρα εκπαιδευτική προσέγγιση των εκπαιδευομένων υιοθετώντας τις τεχνικές και μεθόδους που ανταποκρίνονται καλύτερα στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους.

Ο σκοπός της εργασίας είναι η σκιαγράφηση  του προφιλ του εκπαιδευτή ΣΔΕ σε κατάστημα κράτησης που διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνον των υπόλοιπων ΣΔΕ. Αξιοποιείται η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης του ΣΔΕ Φυλακών Δομοκού με τις  δύο εκπαιδεύτριες  να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων που διδάσκει σε καταστήματα κράτησης και συμβάλλει σημαντικά στην μετατροπή των αρνητικών συναισθημάτων των εκπαιδευόμενων σε θετικά  συμβάλλοντας έτσι  στη «συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου» σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (1989)   «ελαφρύνοντας»  ταυτόχρονα τις ημέρες κράτησής τους και εφοδιάζοντάς τους με «προσόντα» που θα τους επιτρέψουν  να διεκδικήσουν την κοινωνική ένταξη μετά την αποφυλάκισή τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Βασιλική Καπέλλου
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στον Ελληνικό Γραμματισμό