Η μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση περί την Πληροφορική στην Ελλάδα


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφορική Επαγγελματική Εκπαίδευση Δια Βίου Εκπαίδευση
Βασίλειος Δρακόπουλος
Παναγιώτης - Βλάσιος Σιούλας
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα στον τομέα της πληροφορικής. Στη συνέχεια γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των επιλογών που υφίστανται για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μία ειδικότητα της εν λόγω ειδικότητας και τέλος πραγματοποιείται μία συνοπτική αναφορά των αλλαγών που έχουν γίνει σε συγκεκριμένες δομές όπως στα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.). Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση και τον σχολιασμό των πιο σημαντικών ερευνητικών αποτελεσματικών που προέκυψαν μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπουδαστές που παρακολούθησαν μία ειδικότητα του τομέα της πληροφορικής σε ένα δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις