Η Συμβολή Του Προσκυνήματος Στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Περίπτωση Της Ιεράς Μονής Γενεθλίου Της Θεοτόκου «Πελαγίας»


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός θρησκευτικός τουρισμός θρησκευτικά κίνητρα.
Χρυσόστομος (Χρήστος) Θεοτοκάτος
Ελένη Θεοδωροπούλου
Περίληψη
Οι προσκυνηματικές διαδρομές, ως φαινόμενο, υπάρχουν από τα αρχαία χρόνια. Στόχος αυτών των διαδρομών ήταν ο ιερός τόπος ή αλλιώς το προσκύνημα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες διαδρομές. Μια απ’ αυτές είναι και η περίπτωση της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου «Πελαγίας» στο χωριό Ακραίφνιο της Βοιωτίας. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η κοινωνικοοικονομική μελέτη της προσκυνηματικής διαδρομής και ο στόχος ήταν να αποδειχθεί εαν οι προσκυνητές της συγκεκριμένης διαδρομής, μπορούν να βοηθήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του προσκυνήματος. Μεθοδολογικά το θέμα προσεγγίστηκε μέσω ερωτηματολογίου και παρατηρήσεων στο πεδίο ερεύνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  οι προσκυνητές  συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα της μονής και επηρεάζονται από τη θετική αντιμετώπιση τους από τις μοναχές
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις