Ο ρόλος του διαπιστευμένου Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων Έρευνα Καινοτομία
Χρήστος Χριστοδούλου
Ιωάννης Γκόνος
Ιωάννης Σταθόπουλος
Περίληψη

Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, οφείλουν, παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο, να προάγουν την έρευνα και να επιδιώκουν την καινοτομία, σε συγχρονισμό με τις τρέχουσες εξελίξεις στον κάθε επιστημονικό τομέα και την αγορά εργασίας. Μέσα στο ως άνω πλαίσιο το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) έχει να επιδείξει σημαντικό ερευνητικό έργο, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του πεδίου εφαρμογής και παρέχοντας άρτιες τεχνικές λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χρήστος Χριστοδούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

Λέκτορας Π.Δ. 4017, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής)

Μηχανικός στον ΔΕΔΔΗΕ