Η σημασία της εισαγωγής της Γεωπληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωπληροφορική εκπαιδευτική διαδικασία Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Αθανάσιος Δήμου
Στέφανος Καριώτης
Περίληψη

Η παρούσα εργασία είναι μια προσπάθεια για την εισαγωγή της επιστήμης της Γεωπληροφορικής στα σχολεία. Η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας στις μέρες μας, μας οδηγεί σε μία επιτακτική ανάγκη να την εντάξουμε όλη αυτή τη γνώση όχι μόνο στα σχολεία αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Μέσα από το άρθρο θα γίνει μία πρώτη προσέγγιση  στον ορισμό της Γεωπληροφορικής και πώς αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα αναλυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον χώρο, και την χαρτογράφηση αυτού. Έπειτα θα γίνει μία μικρή αναφορά στον τρόπο που εντάχθηκε η Γεωπληροφορική στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολεία της Ευρώπης. Εν συνεχεία θα δοθεί μία πρόταση σχετικά με την χρήση τα Γεωπληροφορικής και την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στα Ελληνικά σχολεία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αθανάσιος Δήμου, Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας MSc, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
M.sc., M.Sc.(M.Eng.) Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας