Χρήση και Ικανοποίηση από τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Η περίπτωση του eClass του Πανεπιστημίου Πατρών


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) Πανεπιστημιακή ιστοσελίδα Χρηστικότητα ιστοσελίδας
Αλεξάνδρα παν. Πλιακούρα
Γρηγόριος Μπεληγιάννης
Αχιλλέας Κοντογεώργιος
Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της χρηστικότητας, της ποιότητας και των επιδόσεων του πανεπιστημιακού ιστότοπου (eClass), του Πανεπιστήμιου Πατρών. Για την έρευνα δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 280 φοιτητές 4 σχολών του πανεπιστημίου Πατρών

Από την ανάλυση προέκυψε πως η ανανέωση της πλατφόρμας του eClass από το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ένα κριτήριο ακρίβειας του περιεχομένου της. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πρότεινε την πρόσθεση πληροφοριών που σχετίζονται με τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, μιας και θεωρούν ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες δεν είναι επαρκείς.

Η παρούσα μελέτη παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση στους διαχειριστές περιεχομένου του eClass, και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού με στόχο να βελτιώσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων τους και να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. τόσο του πανεπιστημίου Πατρών όσο και άλλων πανεπιστημίων που ενδεχομένως θα αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα αυτά για τη βελτίωση της πλατφόρμας eClass ή όποιου άλλου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης μάθησης χρησιμοποιούν.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις