«Οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως καινοτόμο εφόδιο του εκπαιδευτικού σε δομές πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης»


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπολιτισμικότητα ενσυναίσθηση ισοτιμία αποδοχή ενσωμάτωση αλληλεγγύη σεβασμός
Εμμανουήλ Δημ. Αγγελάκος
Παναγιώτα Παν. Κοβάνη
Περίληψη

Σε ένα δημοκρατικό και ανοικτά σκεπτόμενο περιβάλλον εκπαίδευσης, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα και η εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης, αποτελούν βασικές αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με τις εν λόγω αξίες να αποτελούν τον κινητήριο άξονα ως προς την εκπαιδευτική λειτουργία, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός στόχος, μπορεί να προσεγγιστεί παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης το οποίο το χαρακτηρίζει η διαφορετικότητα ως προς την πολιτισμική προέλευση. Με ομάδα στόχο τα παιδιά των προσφύγων, των μεταναστών, τους παλλινοστούντες, τους Ρομά και τους μουσουλμάνους της Θράκης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει μια σύγχρονη εκπαιδευτική πρόκληση, προκειμένου να υπάρξει η ομαλή και ουσιαστική τους ένταξη στις γηγενείς κοινωνίες. Οι εκπαιδευτικοί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας τον ρόλο του εμψυχωτή, χρήζουν των απαραίτητων γνώσεων και διδακτικών τεχνικών, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά και δύσκολα φαινόμενα κατά την μαθησιακή διεργασία, όπως είναι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Εμμανουήλ Δημ. Αγγελάκος

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ80-Οικονομίας

ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων (Med)

ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Παναγιώτα Παν. Κοβάνη

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ TE 01.19

ΑΣΠΑΙΤΕ