Το νόημα και η αποστολή της παιδείας στην εποχή μας


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Προκόπιος Παυλόπουλος
Περίληψη
Κήρυξη Εργασιών 2oυ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχήμε τίτλο: Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ομιλίες
Βιογραφικό Συγγραφέα
Προκόπιος Παυλόπουλος, Προεδρία της Δημοκρατίας
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας