Η συμβολή της καινοτομίας στην Αγροτική Ανάπτυξη


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωργία Καινοτομία Απασχόληση Επιχειρηματικότητα.
Στέργιος Κατηχωρίτης
Περίληψη
Η εργασία μελετά τη συμβολή της καινοτομίας στην Αγροτική Ανάπτυξη και την δημιουργία καινοτόμων συνθηκών στη γεωργική παραγωγή και τη διάθεση αγροτικών προϊόντων, την τεχνολογία και την προώθηση της υγειούς συνεργασιμότητας. Ιδιαίτερα προσεγγίζει τα οικονομικά και εργασιακά μεγέθη στην Γεωργική Ελλάδα σε σχέση με τη δομή του συστήματος εκπαίδευσης για το μέλλον της γεωργικής και δασοπονικής απασχόλησης, αλλά και ανταγωνιστικότητας. Προσεγγίζει τη συμμετοχή της κοινωνικής αγροτικής επιχειρηματικότητας για μία νέα βιώσιμη οικονομία σε σχέση με τους αναχρονιστικούς όρους της Ελληνικής Συναιρετιστικότητας. Τέλος παρουσιάζει την αναγκαιότητα της δημιουργίας σύγχρονων δομών στις αγροτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα προκειμένου να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Στέργιος Κατηχωρίτης
PhD, Ιδιωτικός Τομέας