Η αποδοτικότητα στην ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: H περίπτωση των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων Τεχνική Αποδοτικότητα Επαγγελματικά Λύκεια
Δημήτριος Σ. Σωτηριάδης
Γεώργιος Ι. Καραβασίλης
Περίληψη

Για τη διενέργεια αποτίμησης της αποδοτικότητας   στο  χώρο της εκπαίδευσης, έχουν προταθεί διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία  εκπαιδευτικής αξιολόγησης, που συχνά διαφέρουν μεταξύ τους.

Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων , αποτελεί μία ιδιαίτερα διαδεδομένη μεθοδολογία, μέσω της οποίας μπορεί κανείς να υπολογίσει με μη παραμετρικό τρόπο, την αποδοτικότητα   ενός συνόλου μονάδων απόφασης.

Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων θεωρεί τη  μονάδα απόφασης  (σχολείο) ως μια παραγωγική μονάδα που καταναλώνει πόρους (εισροές) για να παραγάγει ένα σύνολο εκροών.

Η έρευνά μας αφορά τα Επαγγελματικά  Λύκεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα σχολικά έτη 2007-08 και  2010-11, δηλαδή   πριν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και κατά την διάρκεια αυτής. Χρησιμοποιήσαμε τρεις εισροές και  δύο εκροές,  σε δύο υποδείγματα:  ένα προσανατολισμένο  στη μείωση των εισροών  σε δεδομένες εκροές  και  το άλλο προσανατολισμένο  στην πιθανή  μεγιστοποίηση εκροών σε δεδομένες εισροές.

Το συμπέρασμά μας είναι ότι για το σχολικό έτος 2010-11, το οποίο είναι μέσα στην οικονομική κρίση της  Ελλάδας,  η κλίμακα αποδοτικότητας  των Επαγγελματικών  Λυκείων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας  είναι λίγο μικρότερη σε σχέση με το σχολικό έτος 2007-08.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δημήτριος Σ. Σωτηριάδης, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Γεώργιος Ι. Καραβασίλης
Καθηγητής μαθηματικός, Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου (ΠΕΚΕΣ Σερρών)