Μετρώντας τα ποσοστά των αριστούχων μαθητών των Γυμνασίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανά τάξη για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 . Μια παιδαγωγική Ερμηνεία


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Γυμνάσια Αριστούχοι Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος
Περίληψη

Η αξιολόγηση  των μαθητών είναι συνυφασμένη με την εκπαιδευτική διαδικασία και είναι παρούσα σε κάθε φάση αυτής. Στο ανώτερο επίπεδο αξιολόγησης   κατατάσσονται οι χαρακτηριζόμενοι από το ισχύον νομικό εκπαιδευτικό πλαίσιο ως αριστούχοι. Το ποσοστό των μαθητών αυτών χαρακτηρίζει το επίπεδο της τάξης και προφανώς είναι ένας κρίσιμος δείκτης για την πορεία κάθε μαθητή και γενικότερα  του Σχολείου. Στην εργασία αυτή υπολογίζουμε τα ποσοστά των αριστούχων μαθητών των Γυμνασίων των πέντε περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17. Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι τα ποσοστά αυτά είναι σε υψηλό επίπεδο με μια μικρή αύξηση  το 2016-17  σε σχέση με το 2015-16. Αξιοπαρατήρητο είναι ότι και τα δύο σχολικά έτη το ποσοστό των αριστούχων της Γ΄ τάξης είναι ελαφρώς μικρότερο από τα ποσοστά των άλλων τάξεων. Επίσης εξετάζουμε τη μεταβολή του ποσοστού των αριστούχων των Γυμνασίων των πρωτευουσών των νομών και των Γυμνασίων των άλλων περιοχών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις