Η πορεία από την συγγραφή της αίτησης ως τον συντονισμό και τη διαχείριση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus KA2


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Erasmus KA2 Επιμόρφωση Προσφυγικές Ροές
Νικόλαος Αμανατίδης
Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το πρίσμα των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος αλλά και η Ευρώπη ειδικότερα στο σημερινό ραγδαία εξελισσόμενο 21ο αιώνα, θέσπισε την ανάπτυξη και προώθηση μιας σειράς από υποστηρικτικά, συγχρηματοδοτούμενα και διακρατικά προγράμματα συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, της διαφορετικότητας, καθώς και των διαρκώς αυξανόμενων προσφυγικών ροών προς τις χώρες της Ευρώπης. Το άρθρο αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης τόσο της σύνταξης της αίτησης όσο και της διαχείρισης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus με θεματική την ένταξη, κατάρτιση και επιμόρφωση των προσφυγικών ροών στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας καθώς και στις περιοχές της Μασσαλίας, (Γαλλία) και Παλέρμου, (Ιταλία). Ως ακολούθως και στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος που αφορά τη Βασική Δράση 2, καινοτομία και ορθές πρακτικές,  σχεδιάστηκε και οργανώθηκε μια επιμορφωτική δράση πρωτόγνωρη για τα δεδομένα τόσο της κεντρικής Μακεδονίας όσο και ολόκληρου του Ελλαδικού χώρου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νικόλαος Αμανατίδης, London South Bank University UCL ΕΚΠΑ
Είμαι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης και εκπαιδευτής ενηλίκων καθώς και εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες. Διευθυντής του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ενταγμένου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συντονιστής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχω 22 χρόνια εμπειρίας  στον τομέα της εκπαίδευσης, των ΤΠΕ και των πολυμέσων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Διατηρώ  επίσης συνεχή και συχνή επαφή με τους δασκάλους και διοργανωτές-προωθητές δραστηριοτήτων στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης συνεργάζομαι και με σχετικούς εμπειρογνώμονες και  υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρωπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Είμαι ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Επιμορφωτών Β επιπέδου: http://sep-tpe.gr και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής: http://www.epy.gr. καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Έρευνα στην Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.ict-net.eu. Επίσης μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης για την Επιστήμη και την Τεχνολογία. AASCIT. Μέλος του Ινστιτούτου για την Μηχανική και την Τεχνολογία. Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, http://www.pee.gr. Πρωτοπόρος δάσκαλος από την Open Education Europa. Μέλος του European Network for Innovation and Research, http://www.enir.org. Μέλος του European School Radio.  Μέλος στο Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ). Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, http://www.eepek.gr/el/. Μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, http://e-diktyo.eu. Mέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκαπίδευσης http://www.panenosi.gr.