Χρηματοδότηση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η περίπτωση της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής.


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Δια Βίου Μάθηση χρηματοδότηση της εκπαίδευσης κόστος της εκπαίδευσης Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία -Διπλάρειος Σχολή
Αθανάσιος Κωνσταντίνος Μπίτης
http://orcid.org/0000-0003-0664-2509
Περίληψη

Το παρόν άρθρο εντάσσεται στο πλαίσιο Χρηματοδότηση της Διά Βίου Μάθησης. Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή από την ίδρυσή της το 1892, ως ιδιωτικός κοινωφελές μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση, εμφανίζει πολλές ιδιαιτερότητες, σε βαθμό που την καθιστούν μοναδική περίπτωση στον ελλαδικό χώρο. Εδώ και 126 χρόνια αποτελεί έναν σπουδαίο πυλώνα εκπαίδευσης και κατάρτισης με μεγάλη κοινωνική και οικονομική προσφορά. Με την παρούσα εργασία, «Χρηματοδότηση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η περίπτωση της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής», εστιάζουμε την προσοχή μας στην χρηματοδότηση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για τη χώρα μας. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση κόστους της εκπαίδευσης του Ι.Ε.Κ. της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής. Θέση του παρόντος άρθρου είναι ότι σε μια εποχή, με ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά που αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς, καθίσταται αναγκαία η ανεύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης για τη Δια βίου Μάθηση. Καλές πρακτικές όπως η περίπτωση της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής  μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αθανάσιος Κωνσταντίνος Μπίτης, Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή

Διοικητικό Στέλεχος Ι.Ι.Ε.Κ. και Κε.Δι.Βι.Μ.2, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ., MSc  Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων