Η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σύγχρονη πραγματικότητα και προοπτικές.


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Ι.Ε.Κ. Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αγορά Εργασίας
Νικόλαος Φώτιος Ζήκος
Περίληψη

Η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εκπροσωπείται κυρίως από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία υφίσταται στον συγκεκριμένο χώρο σχεδόν τριάντα χρόνια. Κύριος τους στόχος είναι η βασική κατάρτιση των σπουδαστών (η πλειοψηφία των οποίων είναι ενήλικες), μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ειδικοτήτων που αυτά παρέχουν και στη συνέχεια η ομαλή τους μετάβαση στην αγορά εργασίας. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αρχικά μια βιβλιογραφική κυρίως ανασκόπηση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (θεσμικό πλαίσιο, τομείς – ειδικότητες, τάξη μαθητείας, πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και στη συνέχεια προτείνεται μαι σειρά δράσεων οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα της εκπαίδευσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νικόλαος Φώτιος Ζήκος

Πτυχίο Χημείας ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακό Βιομηχανική Χημεία ΕΚΠΑ

Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΑΠ

Διδακτορικό Βιομηχανική Χημεία ΕΚΠΑ

Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό ΑΣΠΑΙΤΕ