Εισαγωγικό Σημείωμα


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς
Περίληψη
Το Διοικητικό Συμβούλιο του "Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας", με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζει τα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισαγωγικές Σελίδες
Βιογραφικό Συγγραφέα
Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας (ΙΝΟΕΚ)
Ομότ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πρόεδρος Δ.Σ. Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης της Έρευνας & Καινοτομίας