Ο κομβικός ρόλος και η συμβολή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην επίτευξη της συμμόρφωσης με τον GDPR


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων προσωπικά δεδομένα Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) έλεγχος συμμόρφωσης
Ευφροσύνη-Ειρήνη Δημουλά
Κωνσταντίνος Σιασιάκος
Περίληψη

Η παρούσα εργασία περιγράφει τις αρμοδιότητες και τις ενέργειες του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), που εισάγει ο Γενικός Κανονισμός (GDPR) από τις 25 Μαΐου 2018, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψιν την παρουσία και τη δράση του στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα αλλά και την ετοιμότητα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τον GDPR, αναλύεται ο κρίσιμος ρόλος και τα απαιτούμενα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει, καθώς και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια, τίθενται οι προβληματισμοί που δημιουργούνται ως προς τα καθήκοντα και το διορισμό του στις επιχειρήσεις, ενώ περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση και τα προβλήματα ετοιμότητας και ελέγχου που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικοί αλλά και οι δημόσιοι φορείς στα πλαίσια του νέου Γενικού Κανονισμού. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας, που μπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω προβληματισμό αλλά και κατανόηση του θεσμού το DPO από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ευφροσύνη-Ειρήνη Δημουλά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Απόφοιτη Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MBA): «Τεχνο–οικονομικά συστήματα»-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ΑΣΕΠ-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στέλεχος Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π.