Το μάθημα της Πληροφορικής και η επίδοση των μαθητριών/ητών: απόψεις


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφορική Σχολική Επίδοση Ανάλυση Περιεχομένου
Ευφροσύνη – Άλκηστη Παρασκευοπούλου – Κόλλια
Χρήστος-Απόστολος Μιχαλακόπουλος
Παναγιώτα Κοντού
Αγγελική Βογιατζόγλου
Περίληψη
Σκοπός του άρθρου είναι να προσπαθήσει να αποδώσει τη συσχέτιση της Πληροφορικής ως διδασκόμενο μάθημα με την επίδοση μαθητριών και των μαθητών. To 2015 είχαμε αναρωτηθεί ποιες μπορεί να είναι οι απόψεις των σχολικών συμβούλων Πληροφορικής για το ζήτημα αυτό (σε ένα από τα τρία ερευνητικά ερωτήματα που τους είχαμε θέσει). σε ‘τρέχοντα’ χρόνο (2018) αποφασίσαμε να γνωρίσουμε τις απόψεις μερικών από τις/τους φοιτήτριες/ητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ‘Πρακτική Άσκηση-Διδασκαλία ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’ (Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λαμία) και που μελλοντικά ενδεχομένως να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής. Εκτός των απόψεών των φοιτητριών/ητών, ζητήσαμε και τις απόψεις μικρού αριθμού εν ενεργεία εκπαιδευτικών (Πληροφορικών), προκειμένου να επιτευχθεί ενός είδους τριγωνοποίηση πηγών δεδομένων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη, μικρού βεληνεκούς, έρευνα κρίνεται δύσκολο να γενικευθούν, καθώς αφορούν περιορισμένο αριθμό υποκειμένων που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν και να απαντήσουν σε πολύ συγκεκριμένο ερώτημα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ευφροσύνη – Άλκηστη Παρασκευοπούλου – Κόλλια
PhD, Διδάσκουσα, Παν. Θεσσαλίας
Χρήστος-Απόστολος Μιχαλακόπουλος
Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Παν. Θεσσαλίας
Παναγιώτα Κοντού
PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Διδάσκουσα, Παν. Θεσσαλίας
Αγγελική Βογιατζόγλου
Φοιτήτρια Παν. Θεσσαλίας