Διδακτική πρόταση: Ανίχνευση στερεοτύπων και ανάπτυξη θετικών στάσεων με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
διαπολιτισμικότητα στερεότυπα στάσεις πρόσφυγες Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΤΠΕ
Ευαγγελία Στρίντζη
Μαρία Αρβανιτάκη
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι η ανίχνευση στερεότυπων και η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στους πρόσφυγες μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η διδακτική παρέμβαση είναι δομημένη υπό τη μορφή δραστηριοτήτων, οι οποίες σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια των λογισμικών Flash CS6 και PowerPoint.  Απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-10 ετών, δηλαδή σε μαθητές της  Γ΄& Δ΄ Δημοτικού και μπορεί να αποτελέσει μέρος μεγαλύτερου προγράμματος για τη διαπολιτισμική αγωγή. Προτείνεται να παρουσιάζονται σταδιακά οι δραστηριότητες ώστε να γίνεται σταδιακά η επεξεργασία των ερεθισμάτων που δίνονται στους μαθητές.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει μια σειρά κοινωνικο - ψυχολογικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε μέσα από ψηφιακά παιχνίδια και παραμύθια, να ωφελήσει  τους μαθητές, τους δασκάλους και κατ΄ επέκταση ολόκληρο το σχολείο τόσο από πλευράς γνώσεων όσο και από πλευράς ευ ζην, αρμονικής συνεργασίας και ευτυχίας των παιδιών. Μέσα από τις δραστηριότητες επιδιώκουμε οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά με τη διαφορετικότητα, την αποδοχή, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση, την προσφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και σε θέματα της εποχής που ζούμε όπως είναι η προσφυγιά, η μετανάστευση, ο πόλεμος και η φτώχεια.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ευαγγελία Στρίντζη, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δασκάλα, Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Τμήματος ΠΤΠΕ Κρήτης
Μαρία Αρβανιτάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δασκάλα, Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Τμήματος ΠΤΠΕ Κρήτης