Τόμ. 9 (2019): 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δημοσιευμένα: 2020-07-28

«Η Εκπαίδευση Δασκάλων και Καθηγητών Χαρισματικών Μαθητών Στην Ελλάδα»

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Αγγελική Μπαστέα, Μαρίνα Γκιόκα

Αξιολόγηση της μαθηματικής επάρκειας των μαθητών με δυσλεξία σε σχέση με τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές

Βικτώρια Σέχα, Φίλιππος Βλάχος, Σωτηρία Τζιβινίκου, Χαρίκλεια Σταθοπούλου

Οπτικοχωρικές ικανότητες και οπτική μνήμη σε μαθητές με δυσλεξία

Μαρία Χαλμπέ, Φίλιππος Βλάχος, Ηλίας Αβραμίδης, Σωτηρία Τζιβινίκου

Η αλληλεπίδραση Χαρισματικότητας και Μαθηματικής Εκπαίδευσης

Ελένη Χουσιάδα, Βασιλική Τζουμέρκα, Στυλιανή Τσέκα