Το Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. H έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας στη χώρα μας. Η πραγματοποίηση επιστημονικών συνεδρίων βοηθά σημαντικά στη διάχυση της γνώσης. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση πρόσφατης βασικής όπως και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, όπως επίσης και ψυχιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολογίας και λογοθεραπείας. Επιπλέον κατά την διάρκεια του Συνεδρίου λαμβάνει χώρα η διατύπωση προτάσεων για το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τέλος παρουσιάζονται νέες ερευνητικές και παιδαγωγικές εμπειρίες από διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο της εκπαίδευσης.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 1 Αρ. 1 (2022): 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Δημοσιευμένα: 2022-05-06

Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΠΙΤΤΑΡΑ

Ο ρόλος του Διευθυντή-Ηγέτη στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΓΚΑΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


Προβολή όλων των τευχών