Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες των πρακτικων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς των πρακτικών και δε θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.