Τόμ. 1 Αρ. 1 (2022): 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Δημοσιευμένα: 2022-05-06

Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΠΙΤΤΑΡΑ

Ο ρόλος του Διευθυντή-Ηγέτη στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΓΚΑΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ