Τα δελφινάκια του Αμβρακικού: Αναζητώντας την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από τη Λογοτεχνία


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2022
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία καταγράφεται μία μεθοδολογική προσέγγιση για την αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, προκειμένου να προσεγγιστεί η γνώση κατά τρόπο διαθεματικό, να αυξηθεί το επίπεδο συναισθηματικής εμπλοκής των μαθητών και να τους δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του διαθεματικού περιβαλλοντικού προγράμματος. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση του προγράμματος, φαίνεται ότι δημιουργική αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας μπορεί να συμβάλει θετικά στην προώθηση των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ
Δάσκαλος, MSc, Υποψήφιος διδάκτορας