Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μαθητών με υψηλή νοημοσύνη στο λύκειο


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2022
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΠΙΤΤΑΡΑ
Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος της Ειδικής Αγωγής στρέφεται γύρω από τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη. Στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρουσίαση και περιγραφή της σύγχρονης εκπαιδευτικής προσέγγισης των μαθητών αυτών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Λύκειο. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα, καθώς επίσης και των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι κυριότερες στρατηγικές παρέμβασης για την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων και των ταλέντων των μαθητών αυτών. Στις παρεμβάσεις αυτές συνεκτιμώνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας. Παράλληλα, αναφέρονται ορισμένα από τα πιο γνωστά μοντέλα που ενδείκνυνται για την εκπαίδευσή τους, τα οποία περιλαμβάνουν μία πληθώρα διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες της εν λόγω ομάδας. Τέλος πραγματοποιείται αναφορά στις συνιστώσες του μαθησιακού περιβάλλοντος και κυρίως στην αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή, λόγω της καταλυτικής επιρροής που αυτές ασκούν στην εκπαιδευτική διαδικασία

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ
Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ειδικής Αγωγής στο Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ
Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής στο Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ
Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής στο Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α
ΣΟΦΙΑ ΠΙΤΤΑΡΑ
Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ειδικής Αγωγής στο Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α