Η επίδραση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση κλασμάτων μαθητών Ε’ και Στ’ δημοτικού


Δημοσιευμένα: Ιουλ 28, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
κλάσματα εννοιολογική γνώση διαδικαστική γνώση μαθηματικές δεξιότητες
Ελένη Αθηναίου
Γιάννης Καραγιαννάκης
Ευαγγελία Γαλανάκη
Περίληψη

Παρόλο που η σημασία αποτελεσματικής διαχείρισης των κλασμάτων έχει αναδειχθεί από πολλούς ερευνητές, οι προαπαιτούμενες μαθηματικές δεξιότητες για τον σκοπό αυτόν δεν έχουν διερευνηθεί ακόμη. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε ευρήματα σχετικά με την εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση των κλασμάτων. Η παρούσα μελέτη στοχεύει να αναδείξει αυτές τις μαθηματικές δεξιότητες που σχετίζονται με την κλασματική γνώση σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ δημοτικού. Σε αυτήν έλαβαν μέρος 99 μαθητές σχολικής ηλικίας κατά μέσο όρο 11,1 ετών οι οποίοι φοιτούσαν σε δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού Ευβοίας. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν το MathPro test το οποίο αξιολόγησε επιμέρους μαθηματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων ως προς την Επίγνωση Αριθμού, τη Μνήμη, την Οπτικο-χωρική ικανότητα και τη Συλλογιστική και ένα αυτοσχέδιο τεστ για την συνολική, εννοιολογική και διαδικαστική κατανόηση στα κλάσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις δραστηριότητες του MathPro test, τα Προβλήματα και οι Νοεροί Υπολογισμοί προβλέπουν τη συνολική και την εννοιολογική κλασματική επίδοση των συμμετεχόντων. Η διαδικαστική επίδοση στα κλάσματα φάνηκε να προβλέπεται από τους Κύβους, τα Προβλήματα και τους Νοερούς Υπολογισμούς. Συμπερασματικά, οι μαθηματικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον Οπτικο-χωρικό τομέα και αυτόν της Συλλογιστικής φάνηκε ότι προβλέπουν την επίδοση στην κλασματική γνώση.

 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ελένη Αθηναίου

Εκπαιδευτικός Π.Ε., Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Γιάννης Καραγιαννάκης

Τμήμα Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Ευαγγελία Γαλανάκη
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.