Παραγοντική Διερεύνηση του MathPro, ενός Ψυχομετρικού Εργαλείου Εντοπισμού Μαθησιακών Δυνατοτήτων και Δυσκολιών στα Μαθηματικά


Δημοσιευμένα: Ιουλ 28, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
παράγοντες μαθηματικών δεξιοτήτων εργαλείο μαθηματικών δοκιμασιών μαθηματικές δυσκολίες μαθηματικές δεξιότητες
Μαρία Καραγιάννη
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Καραγιαννάκης
Περίληψη
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παραγοντική διερεύνηση της δομής μιας νεοδημιουργηθείσας συστάδας μαθηματικών δοκιμασιών, που χορηγείται μέσω Η/Υ και σχεδιάστηκε για να ανιχνεύει τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, βάσει τεσσάρων γνωστικών παραγόντων.  Βασίστηκε στο τετραπλό μοντέλο κατηγοριοποίησης των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων στους τομείς: έννοιας αριθμού, μνήμης, συλλογιστικής και οπτικο-χωρικής ικανότητας (Karagiannakis, Baccaglini & Papadatos, 2014. Karagiannakis, Baccaglini & Roussos, 2017).  Βασικός στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση για το αν το σχεδιασμένο μαθηματικό εργαλείο ταξινομεί τις μαθηματικές δεξιότητες, που εμπλέκονται στην εκμάθηση των μαθηματικών, στους τέσσερις προαναφερθέντες τομείς, σε κάθε τάξη του δημοτικού.  Ειδικότερα, η εργασία αυτή πραγματεύεται πώς ομαδοποιούνται οι 18 δοκιμασίες  του MathPro test σε κάθε τάξη του δημοτικού, μέσω της παραγοντικής ανάλυσης κύριων συνιστωσών. Αρχικά, ελέγχεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του τετραπλού μοντέλου, μέσω της διερεύνησης της κατανομής των παραγόντων σε κάθε τάξη.  Σε δεύτερη φάση, αναζητούνται τυχόν διαφορές μεταξύ των παραγόντων που εξήλθαν από κάθε βαθμίδα.  Το δείγμα της εργασίας προέρχεται από 2371 μαθητές Α’ έως και Στ’ δημοτικού.  Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης και των αναλύσεων που προέκυψαν, υποδεικνύουν πως η κατανομή των παραγόντων ανά σχολική τάξη εμφανίζει διαφοροποιήσεις.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μαρία Καραγιάννη

Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία, ΕΚΠΑ

Πέτρος Ρούσσος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Καραγιαννάκης

Ερευνητής Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ