Μοντέλα Ηγεσίας στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο


Δημοσιευμένα: Jul 28, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική Ηγεσία Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ Διευθυντής
Δημήτριος Σταύρου
Περίληψη

Ο Διευθυντής του ελληνικού δημόσιου σχολείου ασχολείται από τη μια πλευρά με διαχειριστικά/γραφειοκρατικά θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της σχολικής του μονάδας - ως εκτελεστικό όργανο της εξουσίας - και από την άλλη οφείλει να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως ηγέτης ενός σύγχρονου, συνεργατικού και αποτελεσματικού σχολείου. Στην έρευνα που παρουσιάζουμε, σκοπός ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων του Νομού Αττικής για το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ στην Εκπαίδευση σε σχέση με το Στυλ Ηγεσίας το οποίο εφαρμόζουν στις σχολικές τους μονάδες. Μεταξύ άλλων, συμπεραίνουμε ότι κάθε διευθυντής δεν ανήκει απόλυτα σε ένα ηγετικό στυλ, αλλά ανάλογα με την περίσταση χρησιμοποιεί διαφορετικά στυλ ηγεσίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Δημήτριος Σταύρου
δάσκαλος, ΜΔΕ, υπ. διδάκτωρ ΕΚΠΑ