Τόμ. 6 Αρ. 1Α (2011): Εναλλακτικές Μορφές Εκπαίδευσης

Δημοσιευμένα: 2016-06-09

Structuring time and task in online collaboration activities: Α case study for teaching ER modeling using LAMS and Synergo

Giorgos Paschalis, Themistoklis Chronopoulos, Spyros Papadakis, Nikolaos Avouris, Ioannis Hatzilygeroydis

Blending Distance Learning Platforms and 3D Virtual Learning Environments

Ioannis Kostarikas, Iraklis Varlamis, Andreas Giannakoulopoulos

Μουσειακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αναστάσιος Ζόμπολας, Ευαγγελία Μανούσου

Η επίδραση των προδιαθετικών παραγόντων στη χρήση του διαδικτύου: μια έρευνα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αχιλλέας Ευθυμιόπουλος, Βαρβάρα Μασούρου, Χριστίνα Λιούτα, Νικόλαος Αγγελίδης, Νικόλαος Κάτσιος

Microphysics of E-Learning Tutor: GT Brain™

Bruno Gaetano Ronsivalle, Mezzetti Cinzia, Pellegrini Daniela, Apostoli Angelo

Ψηφιακή Αφήγηση, Μάθηση και Εκπαίδευση

Ελένη Μελιάδου, Αλεξάνδρα Νάκου, Δημήτρης Γκούσκος, Μιχάλης Μεϊμάρης

Η Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από τη Θεωρία στην Πράξη: «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2011: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα Ενεργειακή επανάσταση - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Παναγιώτης Αναστασιάδης, Ευαγγελία Μανούσου, Σπύρος Θ. Σιάκας, Γιώργος Φιλιππούσης, Νεκτάριος Κουκούλης, Αριστόκριτος Τομαζινάκης, Παναγιώτα Γκίζα, Ελένη Μαστοράκη, Αντώνης Σπανουδάκης, Γιώργος Χαχλάκης, Ειρήνη Πουλά, Λάμπρος Καρβούνης